El Consell Comarcal Baix Empordà escull EDA

Category : Noticias

El Consell Comarcal del Baix Empordà (en endavant CCBE) ha triat EDA com a plataforma analítica per desplegar el seu catàleg de dades obertes.

El CCBE cercava una plataforma àgil i flexible per implementar el seu catàleg de dades obertes i publicar informació rellevant a la seva web.

La secció “Catàleg de dades obertes” posa a la disposició dels ciutadans del Baix Empordà una sèrie d’indicadors d’especial rellevància ordenats sota conceptes d’ODS.

L’objectiu final del projecte era posar a disposició dels ciutadans informació contextualitzada, processada i ubicada al seu territori a partir del catàleg general de dades obertes de la Generalitat de Catalunya.

El projecte ha estat desenvolupat per Jortilles. Empresa desenvolupadora d’EDA i experts de dades obertes.

El projecte tenia una sèrie de condicionants que han determinat l’elecció d’EDA com a plataforma:

  • L’origen de les dades és el portal de dades obertes de la Generalitat de Catalunya i cal poder consultar les dades “al vol” en cas que fos pertinent.
  • Havia de ser una eina Open Source per poder donar servei als informes públics i amb molts usuaris.
  • Havia de ser una eina  flexible que permetés generar nous informes segons les necessitats del moment de forma àgil.

EDA és una eina d’anàlisi de dades que suporta la creació d’informes de forma extremadament àgil i dinàmica en base a metadades. Les dades poden estar allotjades a una base de dades o poden ser proporcionades mitjançant un servei web en format JSON. El CCBE ha triat EDA en format SaaS. El que els ha permès desplegar l’eina i posar en marxa el projecte en un temps record.

El catàleg d’indicadors és un catàleg obert, per tant qualsevol ciutadà es pot beneficiar dels indicadors realitzats pel CCBE.

Aquest és un bon exemple de programari lliure al servei de l’administració pública. Permetent que els diners públics s’inverteixin en servei públic i maximitzant-ne la utilitat.

Descarrega el cas d’èxit      –     Descargar el caso de éxito.